Egzamin na patent strzelecki

08.12.2018 o godz. 9:00 w Lublinie (Al. Racławickie 7) odbędzie się egzamin na patent strzelecki. Osoby chętne prosimy o kontakt.

Przypominamy, że rejestracja w portalu PZSS jest otwarta 2 tygodnie przed terminem egzaminu. Opłaty także wykonujemy przez portal.

Dla przypomnienia: portal.pzss.org.pl

Patent strzelecki uprawnia do:
1.strzelectwa w dyscyplinie, w której został wydany (zgodnie z przepisami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego ),
2. ubiegania się o wydanie licencji zawodniczej PZSS,
3.ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa sportowego,
4. ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych, na podstawie przepisów Uobia.

Jakie są warunki uzyskania patentu ?
1. być co najmniej od 3 miesięcy członkiem klubu sportowego, posiadającego licencję klubową PZSS
2. ukończyć 18 rok życia,
3. zapisać się na egzamin za pośrednictwem portalu PZSS
4. zdać egzamin teoretyczny i praktyczny stwierdzający kwalifikacje niezbędne do uprawiania sportu strzeleckiego.

Liczba miejsc na egzamin jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.