Egzaminy na patent strzelecki

Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego informuje, że odbędą się egzaminy stwierdzające posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego – EGZAMIN NA PATENT STRZELECKI

8.05.2022, godzina 9.00 Zamość ul. Szczebrzeska 102
Zapisy poprzez Portal PZSS od 2022-03-30 godz. 21:00 do 2022-05-06 godz. 23:59. Badania lekarskie na wniosku we własnym zakresie.

15.05.2022 o godz. 9.00 Lublin ul. Gospodarcza 27
Zapisy poprzez Portal PZSS od 2022-05-08 godz. 21:00 do 2022-05-13 godz. 23:59. Badania lekarskie na wniosku we własnym zakresie.

26.06.2022 o godz. 9.00 Lublin ul. Gospodarcza 27
Zapisy poprzez Portal PZSS od 2022-06-12 godz. 21:00 do 2022-06-24 godz. 23:59. Badania lekarskie na wniosku we własnym zakresie.

3.07.2022 godzina 9.00 Zamość ul. Szczebrzeska 102
Zapisy poprzez Portal PZSS od 2022-06-19 godz. 21:00 do 2022-07-01 godz. 23:59. Badania lekarskie na wniosku we własnym zakresie.

Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać:

  1. wniosek o nadanie patentu strzeleckiego wygenerowany z Portalu PZSS,
  2. Potwierdzenie przynależności klubowej (na wniosku),
  3. Zaświadczenie uprawnionego lekarza, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania strzelectwa (nie musi być to lekarz medycyny sportowej – zgodnie z obowiązującymi przepisami),
  4. dowód osobisty lub paszport.

(Zaświadczenie lekarskie oraz potwierdzenie z Klubu nie jest wymagane przy podejściu do egzaminu poprawkowego lub rozszerzającego.)

Rejestracja dostępna jest jedynie poprzez Portal PZSS. Login i hasło do portalu należy uzyskać w macierzystym klubie. Opłaty za egzamin należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay, podczas rejestracji na egzamin. Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego należy pobrać i wydrukować z portalu PZSS, a następnie uzyskać na nim stosowne podpisy i pieczątki kierownika klubu i lekarza sportowego.