Nowe składki i opłaty PZSS

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2022

Lp.WyszczególnienieJednostka opłatyKwota w złotych
1.Egzamin na patent strzelecki  (na podst. Art.10b ust.2, ustawy o broni  i amunicji – dz.u. Nr 52 poz. 525 z 2004 z późn. zm.)jednorazowo400
2.Egzamin poprawkowy na patent strzeleckijednorazowo100
3.Egzamin na patent strzelecki – część teoretyczna dla osób przedłużających ważność licencji po uzyskaniu pełnoletniości (nie później niż do końca stycznia po roku w którym skończyli 18 lat)jednorazowo100
4.Opłata za egzamin rozszerzający patent strzelecki jednorazowo100
5.Opłata za wydanie plastikowej karty patentu strzeleckiegojednorazowo60
6.Wydanie legitymacji prowadzącego strzelaniejednorazowo50
7.Wydanie duplikatu dokumentu, zmiana danych ewidencyjnych, rozszerzenie, itp.jednorazowo50
8.Wydanie licencji zawodniczej dla osób pełnoletnichna 1 rok50
9.Przedłużenie ważności licencji zawodniczejna 1 rok50
10.Wydanie licencji zawodniczej dla osób niepełnoletnich do 18 roku życiado uzyskania pełnoletnościzwolniona z opłat
11.Przedłużenie ważności licencji zawodniczej po ukończeniu 18 lat do 20 roku życia włączniena 1 rok10
12.Egzamin na przedłużenie ważności licencji w przypadku braku startówza pierwszą dyscyplinę400
13.Egzamin na przedłużenie ważności licencji w przypadku braku startówza każdą następną dyscyplinę200
14.Egzamin poprawkowy na przedłużenie ważności licencji za brak startówza 1 dyscyplinę100
15.Licencja trenera PZSSletni cykl olimpijski50
16.Licencja klubowa PZSS wydana po raz pierwszyza pierwszy rok (kalendarzowy)5000
17.Opłata licencji klubowej na rok kalendarzowy (utrzymanie ważności) roczna1000
18.Opłata licencji klubowej na rok kalendarzowy (utrzymanie ważności) dla klubu, który bierze udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym lub posiada zawodników w Kadrze Narodowej strzelectwa sportowegoroczna50
19.Składka członkowska PZSS od klubuza 1 rok500
20.Składka członkowska PZSS od klubu, który bierze udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym lub posiada zawodników w Kadrze Narodowej strzelectwa sportowegoza 1 rok50
21.Składka członkowska PZSS od wojewódzkiego związku za 1 rok1000
22.Startowe w zawodach PZSS za zespół 3 osobowy – karabin, pistolet, rzutkiza 1 konkurencję50
23.Startowe w zawodach PZSS – karabin, pistolet – młodzicy i openza 1 konkurencję50
24.Startowe w zawodach PZSS – karabin, pistolet – juniorzy młodsiza 1 konkurencję60
25.Startowe w zawodach PZSS – karabin, pistolet – juniorzy i seniorzyza 1 konkurencję70
26.Startowe w zawodach PZSS – MIX karabin, MIX pistolet za 1 konkurencję80
27.Startowe w zawodach PZSS – strzelba Double Trap 150 za 1 konkurencję160
28.Startowe w zawodach PZSS – strzelba Trap/Skeet 125 z finałemza 1 konkurencję170
29.Startowe w zawodach PZSS – strzelba Trap/Skeet 100za 1 konkurencję140
30.Startowe Trap MIX za 1 konkurencję170
31.Startowe Skeet MIXza 1 konkurencję170
32.Startowe w zawodach PZSS – strzelba Double Trap 90 za 1 konkurencję100
33.Startowe w zawodach PZSS – strzelba Trap/Skeet 75 za 1 konkurencję80
34.Serie treningowe na zawodach PZSS Double Trapza 1 serię30
35.Serie treningowe na zawodach PZSS Trap/Skeetza 1 serię20
36.Licencja sędziego klasy pierwszej i państwowej letni cykl olimpijski50
37.Opłata licencyjna sędziego klasy trzeciej i drugiejletni cykl olimpijski20
38.Minimalna stawka sędziowska na zawodach PZSS – bruttoza 1 dzień zawodów150
39.Stawka delegata technicznego na zawodach PZSS – bruttoza 1 dzień zawodów180
40.Opłata za złożenie protestu na zawodach PZSSjednorazowo100
41.Opłata za złożenie odwołania w sprawie protestu na zawodach PZSSjednorazowo200

Wykaz zawodów objętych współzawodnictwem dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym:

  1. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
  2. Mistrzostwa Polski Juniorów,
  3. Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostwa Polski juniorów młodszych)
  4. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

Tabela opłat i składek przyjęta uchwałą zarządu 01-12- 2021 r. i obowiązuje od 01 stycznia 2022 r.

Źródło:https://www.pzss.org.pl/skladki-oplaty

Nowe władze PZSS

Delegatki i Delegaci zebrani 25 września 2021 r. na WZD PZSS Sprawozdawczo-Wyborczym w Zegrzu wybrali władze PZSS:

Andrzej Kijowski, został prezesem PZSS. Od początku lat dziewięćdziesiątych (z krótką przerwą) trener główny Kadry Narodowej strzelania z broni długiej. Prowadzeni przez  trenera Kijowskiego zawodniczki i zawodnicy zdobyli m.in.  dwa tytuły mistrzyni olimpijskiej (Renata Mauer-Różańska), wicemistrzyni olimpijskiej (Sylwia Bogacka) oraz 2 medale brązowe I.O.: Małgorzata Książkiewicz-Kubka i wspomniana Renata Mauer-Różańska. Ponadto medale złote, srebrne i brązowe mistrzostw świata, Europy, Pucharów Świata i innych rywalizacji międzynarodowych.

Tomasz Kwiecień, po zakończeniu przewidzianych ustawą o sporcie dwóch kadencji na stanowisku prezesa PZSS został wybrany do zarządu PZSS, w którym będzie pełnił obowiązki wiceprezesa urzędującego, członka prezydium zarządu PZSS.

Antoni Kamiński ponownie został wyznaczony na stanowisko wiceprezesa PZSS, członka prezydium zarządu.

Adam Graduszewski wszedł do prezydium zarządu PZSS

Marek Matracki kolejną kadencję będzie członkiem prezydium zarządu PZSS.

Marek Stasiak został wybrany w skład prezydium zarządu PZSS, w którym ma się opiekować konkurencjami poza olimpijskimi.

Członkowie zarządu: Włodzimierz Aleksiejuk, Wojciech Kowalczyk, Roman Kędra, Andrzej Komosiński, Rafał Krauz, Jerzy Madej, Renata Mauer-Różańska, Krzysztof Rymski, Anna Trybuchowicz-Anaszewicz.

Wyborem przewodniczących komisji tematycznych zarząd ma się zająć na kolejnym posiedzeniu.

Komisja rewizyjna będzie pracować w dotychczasowym składzie. Kolejną kadencję przewodniczyć jej będzie Eugeniusz Gniecki. Zastępcą przewodniczącego wybrano Jerzego Greszkiewicza, a sekretarzem Ryszarda Kapłona. Skład KR uzupełniają: Eugeniusz Bednarz i Józef Zatwardnicki.

WZD PZSS przyznało tytuły Honorowego Członka PZSS Grzegorzowi Jarząbkowi i Eugeniuszowi Pędziszowi.

Członkowie poprzedniego zarządu: Grzegorz Jarząbek, Eugeniusz Pędzisz, Monika Łysiak, Szymon Polaszczyk i  Paweł Łuczak odebrali dyplomy grawerowane w podzięce za pracę na rzecz sportu strzeleckiego we władzach PZSS.

Uchwałą WZD PZSS na wniosek Renaty Mauer-Różańskiej powołano komisję ds. kobiet.


Żródło: https://www.pzss.org.pl/aktualnosci/nowe-wladze-pzss

Odwołanie egzaminów na patent

Informujemy, że w związku z utrzymaniem przez Rząd dotychczasowych obostrzeń zostają odwołane wszystkie egzaminy na patent strzelecki, które miały się odbyć w dniach 1-14 lutego 2021 roku.

 Jednocześnie informujemy, że – zgodnie z opinią Ministerstwa Sportu  – możliwe jest organizowanie treningów i zawodów dla osób posiadających licencję zawodniczą PZSS , a także przeprowadzania sprawdzianów praktycznych zgodnie z par. 7 ust. 8 regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego.

Nowe obostrzenia (COVID-19)

W związku z wprowadzeniem przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nowych obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy, że w dniach 28 grudnia 2020 roku – 17 stycznia 2021 roku nie jest możliwe przeprowadzanie:

• Egzaminów na patent strzelecki.

• Sprawdzianów praktycznych zgodnie z par. 7 ust. 8 regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego.

• Zawodów i treningów z wyjątkiem sportu zawodowego lub dla członków Kadry Narodowej, Olimpijskiej lub Paraolimpijskiej lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Zmiany w regulaminach PZSS

Informujemy, że Zarząd PZSS wprowadził zmiany w Regulaminie egzaminów stwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (patent strzelecki) oraz Regulaminie przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych.

PZSS zaprzestaje dokonywania zwrotów opłaty egzaminacyjnej osobom, które mimo rejestracji nie stawiły się na egzaminie. Osoba zarejestrowana będzie miała możliwość wypisania się z egzaminu poprzez swoje konto w Portalu PZSS na 24 godziny przed zakończeniem rejestracji i tylko w takim wypadku zachowa prawo do zwrotu.

Niestawienie się na egzaminie lub stawienie się z niekompletnymi dokumentami skutkować będzie otrzymaniem wyniku negatywnego z całego egzaminu i dawać zdającemu prawo do skorzystania z opłaty ulgowej przewidzianej za egzamin poprawkowy na kolejnych egzaminach.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2020 i będą dotyczyć wszystkich egzaminów po tej dacie.

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego

Regulamin egzaminów stwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (patent strzelecki)