Kurs Prowadzącego Strzelanie LOK

Zapraszamy na kurs “Prowadzącego strzelanie’, który odbędzie się w terminie 26-28 listopada 2021r.
Miejsce kursu:
26-27.11.2021 – sala wykładowa – Dobryń Duży 22 ( OSP Dobryń Duży)
28.11.2021- strzelnica sportowa Łukowisko.
Płatność :
tytułem : kurs prowadzacego strzelanie
45 2030 0045 1110 0000 0282 1510
Bank BGŻ oddział Biała Podlaska

Uczestnicy kursu nie muszą być członkami stowarzyszenia o charakterze strzeleckim/kolekcjonerskim ani posiadać patentu oraz licencji zawodniczej PZSS.


Wymagania:
ukończone 21 lat,
dobry stan zdrowia,
zgłoszenie i opłata za kurs ( telefoniczne lub email).
W zgłoszeniu powinny być zawarte informacje:
Imie i nazwisko, PESEL, Data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania i numer telefonu

Kurs kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzącego Strzelanie”, wydawanym przez ZG LOK, które potwierdza nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:
A. – pneumatycznej;
B. – palnej bocznego zapłonu;
C. – palnej centralnego zapłonu;
D. – maszynowej (pistolet);
E. – samoczynnej;
F. – gładkolufowej (w tym powtarzalnej pump-action)
G. – gładkolufowej.

Każdego uczestnika kursu obowiązują badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny sportowej, uprawnionego do wydawania orzeczeń w posługiwaniu się bronią palną i poświadczające zdolność do otrzymania uprawnienia Prowadzącego Strzelanie.
Lekarz będzie obecny w dniu kursu.

Podczas kursu zapewniamy nieodpłatny catering – kawa, herbata, napoje, “coś słodkiego”.
Dodatkowo podczas pierwszego dnia szkolenia istnieje możliwość zamówienia zestawu obiadowego ( zupa + II danie) koszt 18zł

Kontakt: info@klubkaliber.pl , tel.: 510-731-484 Maksymilian Karmasz

Zapraszamy!