Prace porządkowe

Zapraszamy w sobotę 18 maja na godzinę 10.00 członków oraz sympatyków do pomocy przy pracach porządkowych na terenie strzelnicy sportowej Kobylany.
Proszę zabrać rękawice robocze, opcjonalnie: grabie, szpadel, tasak.