Strzelnica Sportowa Kobylany

USYTUOWANIE
Fort Kobylany w Zespole Fortów Tweirdzy Brzeskiej, z lat 10-tych XX w., położony na gruntach wsi Kobylany. Betonowo-ziemny fort stanowi integralny element zespołu fortów i dzieł międzyfortowych Twierdzy Brzeskiej – jej fragmentu zwanego Przedmościem Terespolskim – budowanego w latach 1832 – 1915. Zaliczany był do najsilniejszych w Europie. Wszystkie zachowane elementy zespołu stanowią wyjątkowo cenny przykład realizacji XIX-stowiecznej myśli militarnej.

TYP STRZELNICY
Strzelnica odkryta wielofunkcyjna 100m do strzelań z broni kulowej i pneumatycznej. Strzelnica posiada po 8 stanowisk na 10m, 25m, 50, 100m.

OKRES REALIZACJI
Budowę obiektu rozpoczęto w 2001r. i zakończono 2002 roku.

 

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRZELNICY SPORTOWEJ W KOBYLANACH

 

Strzelanie w dni powszednie w godz. 9.00 – 16.00, a w soboty w godz. 9.00 – 14.00

Członkowie K.S. KALIBER Małaszewicze korzystają ze strzelnicy BEZPŁATNIE 

UWAGA !

ZABRONIONE jest korzystanie z terenu strzelnicy bez wcześniejszego zgłoszenia tego faktu w biurze Gminnego Centrum Kultury Gminy Terespol.
(telefon kontaktowy: 83-411-20-60)

Przypadki łamania zakazu zgłaszane będą na policję.

************************************************************************

W celu rezerwacji strzelnicy należy wypełnić
>> Zawiadomienie o zorganizowaniu imprezy <<|
i dostarczyć je do biura Gminnego Centrum Kultury
bądź przesłać mailowo na adres: biurogck@gminaterespol.pl
>> Regulamin strzelnicy sportowej w Kobylanach <<