Zawody strzeleckie

Kalendarz zawodów ujętych w kalendarzu Lubelskiego Związku Strzelectwa Sportowego z obserwatorem z ramienia LZSS

Zawody mają na celu:
 popularyzację strzelectwa sportowego,
 konsolidację środowisk strzeleckich,
 doskonalenie umiejętności strzeleckich,
 wyłonienie zwycięzcy zawodów.

 Imprezy są otwarte dla wszystkich posiadających uprawnienia PZSS jak: patent strzelecki lub licencję.