KALIBER Starcie 2 – 21.04.2018 r.

Zapraszamy na zawody strzeleckie KALIBER Starcie 2 rozgrywane na strzelnicy sportowej w Kobylanach. Zawody  wpisane do kalendarza LZSS z udziałem obserwatora z ramienia LZSS w trzech kategoriach strzeleckich: Pcz, Kcz, Strzelba gładkolufowa i dwóch klasach sprzętowych: Standard i Open.

Udział w zawodach jest odpłatny. Koszt zawodów:
– Zawodnicy KS „KALIBER”: 200 zł
– Pozostali Zawodnicy: 230 zł
przy korzystaniu z własnej broni i amunicji wynosi:
– Zawodnicy KS „KALIBER”: 100 zł
– Pozostali Zawodnicy: 130 zł

Dostępna będzie dodatkowa oś do przestrzeliwania broni!

 

Organizatorzy zapewniają wyżywienie! Grochówka i ciasto dla wszystkich.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i do zobaczenia na zawodach!

Dokumentacja:
Regulamin zawodów
Wniosek o wyznaczenie obserwatora
Karta zgłoszeniowa
Opisy torów