Walne Zebranie Członków

Zarząd Klubu Strzeleckiego „KALIBER” z siedzibą w Małaszewiczach informuję, iż zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Klubu na dzień 27 marca 2021 roku
(sobota) godzinę
18.45 w Świetlicy Wiejskiej w Dobryniu Dużym (Dobryń Duży 70a, 21-512 Zalesie), a w przypadku braku wymaganego kworum, w drugim terminie, w tym samym dniu i miejscu o godzinie 19.00.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [143.32 KB]

Odwołanie egzaminów na patent

Informujemy, że w związku z utrzymaniem przez Rząd dotychczasowych obostrzeń zostają odwołane wszystkie egzaminy na patent strzelecki, które miały się odbyć w dniach 1-14 lutego 2021 roku.

 Jednocześnie informujemy, że – zgodnie z opinią Ministerstwa Sportu  – możliwe jest organizowanie treningów i zawodów dla osób posiadających licencję zawodniczą PZSS , a także przeprowadzania sprawdzianów praktycznych zgodnie z par. 7 ust. 8 regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego.

Przedłużenie licencji zawodniczej na rok 2021

Jak złożyć wniosek o przedłużenie licencji?
1.Otwórz wniosek o przedłużenie licencji 2021 [ P K S ] na portalu portal.pzss.org.pl
2.Wybierz dyscypliny, na które chcesz przedłużyć licencje.
3. Sprawdź czy dane we wniosku się zgadzają.
4. Zaznacz niezbędne oświadczenia.
5.Kliknij zielony przycisk „Złóż wniosek”.
6.Opłać wniosek
7. PZSS będzie rozpatrywał Twój wniosek dopiero po zatwierdzeniu przez Klub oraz WZSS.
8. PZSS ma 30 dni na wydanie licencji zawodniczej od dnia zaakceptowania przez WZSS.
9. Orzeczenie licencji będzie dostępne do pobrania w Portalu
10. Karta licencji zostanie wysłana do Klubu około 14-30 dni po nadaniu licencji.

Do wniosku należy wnieść opłatę za przedłużenie – 50 zł – na konto klubu: 45 2030 0045 1110 0000 0282 1510 ( w tytule: za wydanie licencji zawodniczej 2021 )

Egzaminy na patent strzelecki

Lokalizacja: Lublin, ul. Gospodarcza 27


Pierwszy termin: 23.01.2021, godz. 09:00, zapisy od: 16.01.2021 godz:21:00
Drugi termin: 24.01.2021, godz. 09:00, zapisy od: 17.01.2021 godz:21:00

Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać wniosek o nadanie patentu strzeleckiego wygenerowany z Portalu PZSS z ważnym orzeczeniem lekarza medycyny sportowej (patrz poniżej) jak również do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem. Orzeczenia lekarskie nie spełniające poniższych wymogów nie będą uwzględniane.

Osoby zglaszajace się na egzamin musza posiadac orzeczenie lekarza medycyny sportowej potwierdzające zdolnośc bezpiecznego uprawiania sportu strzeleckiego (podst. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 kwietnia 2011 roku Dz.U. Nr 88 poz.502 z 2011 roku w spraiwe kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanei zdrowia oraz zakresu badań lekarskich niezbednych do uzyskania orzeczenia lekarskiego).


Opłaty za egzamin należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay podczas rejestracji na egzamin.

Nowe obostrzenia (COVID-19)

W związku z wprowadzeniem przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nowych obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy, że w dniach 28 grudnia 2020 roku – 17 stycznia 2021 roku nie jest możliwe przeprowadzanie:

• Egzaminów na patent strzelecki.

• Sprawdzianów praktycznych zgodnie z par. 7 ust. 8 regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego.

• Zawodów i treningów z wyjątkiem sportu zawodowego lub dla członków Kadry Narodowej, Olimpijskiej lub Paraolimpijskiej lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Informacja

W związku z wprowadzeniem przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nowych obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy, że w dniach 28 grudnia 2020 roku – 17 stycznia 2021 roku nie jest możliwe przeprowadzanie:

• Egzaminów na patent strzelecki.

• Sprawdzianów praktycznych zgodnie z par. 7 ust. 8 regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego.

NASZA KREW- NASZA OJCZYZNA

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji oddawania krwi NASZA KREW NASZA OJCZYZNA.
18 listopada 2020r. w godzinach 10.00-13.00 przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 132.

KANDYDAT NA DAWCĘ KRWI LUB DAWCA KRWI:

 • Kwalifikowany jest przez lekarza do oddania krwi, osocza, zabiegów aferezy i innych zabiegów na podstawie oceny informacji zawartych w wypełnionym kwestionariuszu dla dawców krwi, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego uwzględniającego wyniki pomocniczych badań diagnostycznych,
 • W obecności lekarza przed każdym zabiegiem pobrania krwi, osocza lub innym zabiegiem (w tym m. in. osocza metodą plazmaferezy, krwinek płytkowych i krwinek białych metodą aferezy automatycznej) wyraża w kwestionariuszu pisemną zgodę na określony zabieg.
 • Dawca w każdej chwili podczas donacji może wycofać zgodę na oddanie krwi, a po oddaniu krwi może poinformować, że jego krew nie nadaje się do przetoczenia.
 • Badanie lekarskie pozwala wykryć szereg sytuacji, w których oddawanie krwi jest przeciwwskazane. Przeciwwskazania mogą być bezwzględne, dyskwalifikujące badaną osobę na stałe lub względne dyskwalifikujące czasowo.
 • Warunkiem zakwalifikowania badanej osoby do oddania krwi jest dobry stan zdrowia. Jeżeli badana osoba jest poddawana leczeniu lekarz wyraża zgodę na zakwalifikowanie jej do oddawania krwi po wnikliwej ocenie stanu zdrowia. W takim przypadku lekarz może zwrócić się z prośbą o przedstawienie opini od lekarza specjalisty o braku przeciwskazań do odawania krwi. 
 • Badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi obejmuje:- wywiad medyczny- badanie przedmiotowe– ocenę wyników badań laboratoryjnych

WYWIAD MEDYCZNY

 • w przeprowadzonym wywiadzie medycznym należy uwzględnić wiek dawcy:–  18-65 lat–  17-18 lat – po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych–  ponad 65 lat – po corocznym uzyskaniu zgody lekarza w RCKiK–  dawcy pierwszorazowi w wieku ponad 60 lat – do decyzji lekarza RCKiK
 • podczas wywiadu należy zwrócić uwagę, czy kandydat na dawcę/dawca nie wykonuje zawodu lub  hobby uznanych za niebezpieczne ( pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, osoby pracujące na wysokościach, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie) – osoby takie mogą wrócić do swoich zajęć nie wcześniej niż 12 godzin po oddaniu krwi lub jej składnika

BADANIE PRZEDMIOTOWE

Lekarz przeprowadza skrócone badanie przedmiotowe kandydata na dawcę lub dawcy krwi zwracając uwagę na:

 • Wygląd ogólny:  dyskwalifikuje się osoby, których wygląd ogólny może wskazywać na pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków oraz nadmierne pobudzenie psychiczne
 • Ciężar ciała: nie powinien być mniejszy niż 50 kg. Wyraźnie nadmierna dysproporcja pomiędzy ciężarem ciała a wzrostem lub utrata cięzaru ciała z nieokreślonych przyczyn stanowi przeciwwskazanie do pobrania krwi.
 • Temperatura ciała: Prawidłowa temperatura ciała
 • Tętno: powinno być miarowe o częstotliwości od 50 do 100 uderzeń na minutę
 • Ciśnienie tętnicze:  wartości ciśnienia tętniczego nie powinny przekraczać: 180 mm Hg dla ciśnienia skurczowego; 100 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego
 • Zmiany skórne:  okolica miejsca wkłucia do żyły powinna być wolna od jakichkolwiek zmian chorobowych

OBOWIĄZUJĄCE BADANIA KRWIODAWCÓW

 • przed  każdym pobraniem krwi należy oznaczyć stężenie hemoglobiny
 • przed zabiegiem aferezy obowiązuje oznaczenie: stężenia hemoglobiny, liczby krwinek  płytkowych, liczby białych krwinek
 • u dawców oddających regularnie krew pełną lub komórkowe składniki krwi obowiązuje oznaczenie raz w roku: stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu, liczby krwinek płytkowych, liczby krwinek białych oraz wzoru odsetkowego krwinek białych
 • u dawców oddających regularnie osocze oznacza się dodatkowo co najmniej raz w roku, stężenie białka całkowitego i skład procentowy białek lub wskaźnik albuminowo-globulinowy.

Zmiany w regulaminach PZSS

Informujemy, że Zarząd PZSS wprowadził zmiany w Regulaminie egzaminów stwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (patent strzelecki) oraz Regulaminie przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych.

PZSS zaprzestaje dokonywania zwrotów opłaty egzaminacyjnej osobom, które mimo rejestracji nie stawiły się na egzaminie. Osoba zarejestrowana będzie miała możliwość wypisania się z egzaminu poprzez swoje konto w Portalu PZSS na 24 godziny przed zakończeniem rejestracji i tylko w takim wypadku zachowa prawo do zwrotu.

Niestawienie się na egzaminie lub stawienie się z niekompletnymi dokumentami skutkować będzie otrzymaniem wyniku negatywnego z całego egzaminu i dawać zdającemu prawo do skorzystania z opłaty ulgowej przewidzianej za egzamin poprawkowy na kolejnych egzaminach.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2020 i będą dotyczyć wszystkich egzaminów po tej dacie.

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego

Regulamin egzaminów stwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (patent strzelecki)

dav

WDLS vol.1 – 12.07.2020 – Rezultaty

Pierwsza runda Wschodniej Dynamicznej Ligi Strzeleckiej za nami.
Zawody organizowane dzięki współpracy dwóch klubów KS VIS Międzyrzec Podlaski i KS Kaliber Małaszewicze owocują coraz większą popularnością, a to wszystko dzięki uczestnikom, którzy biorą udział w zawodach.
W tym miejscu dziękujemy także sponsorom, którzy nas wspierają:
– ProTech Guns
– Delta Optical Polska
– Cyngiel Broń i Amunicja
– Pesan
Pierwsze zawody w ramach ligi zostały zorganizowane w 4 kategoriach. Standard, Open, Mini Rifle oraz PCC.
Egzamin na patent strzelecki

Informujemy, iż w dniach 18.07.2020r i 19.07.2020r odbędą się dwa egzaminy na Patent Strzelecki organizowane przez LZSS
Adres: Gospodarcza 27, Lublin.
Liczba dostępnych miejsc: 50 (na jeden termin)

Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać wniosek o nadanie patentu strzeleckiego wygenerowany z Portalu PZSS z ważnym orzeczeniem lekarza medycyny sportowej (patrz poniżej) jak również do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem. Orzeczenia lekarskie nie spełniające poniższych wymogów nie będą uwzględniane.

Osoby zglaszajace się na egzamin musza posiadac orzeczenie lekarza medycyny sportowej potwierdzające zdolnośc bezpiecznego uprawiania sportu strzeleckiego (podst. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 kwietnia 2011 roku Dz.U. Nr 88 poz.502 z 2011 roku w spraiwe kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanei zdrowia oraz zakresu badań lekarskich niezbednych do uzyskania orzeczenia lekarskiego).

III Otwarte Mistrzostwa Powiatu Bialskiego w Konkurencjach Kulowych

14 lipca br. na strzelnicy sportowej w Łukowisku zostały rozegrane III Otwarte Mistrzostwa Powiatu Bialskiego w Konkurencjach Kulowych organizowane przez Klub Strzelecki VIS Międzyrzec Podlaski.

Gratulujemy członkom naszego klubu zajęcia czołowych miejsc!
W dwuboju strzeleckim kategoria Pistolet
II miejsce Robert Burlikowski

W konkurencji: Pistolet sportowy 25m
II miejsce ( 176 pkt) Robert Burlikowski

Pistolet centralnego zapłonu 25 m
II miejsce ( 170 pkt.) Robert Burlikowski

Karabin sportowy postawa leżąc 50m
III miejsce z wynikiem 173 pkt Grzegorz Prokopiuk

W konkurencji Strzelba – TRAP
III miejsce wystrzelali Karol Kozak i Paweł Marciniuk

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Przeniesienie zawodów “Wiosenne Zawody Strzeleckie”

Informujemy, iż zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Sportu, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz Lubelskiego Związku Strzelectwa Sportowego dotyczącą zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, zawody strzeleckie ” I Runda Wschodniej Dynamicznej Ligi Strzeleckiej ″ nie odbędą się w zaplanowanym terminie 25.04.2020.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Przeniesienie zawodów I Rundy WDLS

Informujemy, iż zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Sportu, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz Lubelskiego Związku Strzelectwa Sportowego dotyczącą zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, zawody strzeleckie ” I Runda Wschodniej Dynamicznej Ligi Strzeleckiej ″ nie odbędą się w zaplanowanym terminie 25.04.2020.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Pozostałe terminy zawodów strzeleckich pozostają bez zmian.

Zmiana przepisu w regulaminie KS PZSS dotycząca ważności licencji sędziowskiej.

Informuję, że w regulaminie KS PZSS w § 10 p. 2, zmieniono treść dotyczącą terminu ważności licencji sędziowskiej.
Zmiana została zatwierdzona przez Zarząd PZSS.
Treść przepisu po zmianie:
§ 10
. . .
2. Ważność licencji sędziowskiej upływa z końcem roku następnego po roku, w którym odbyły się letnie igrzyska olimpijskie.

W związku z przesunięciem Igrzysk Olimpijskich w Tokio na 2021 rok, licencje sędziowskie wydane z datą ważności 2020, zostają automatycznie przedłużone w systemie PZSS do końca 2022 roku.

Antoni Kamiński
przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

Opłata członkowska za rok 2020

Witam.
Proszę o wpłacanie składek członkowskich za rok 2020.
Opłata nie ulega zmianie:
– członkowie zwyczajni – 300zł
– sekcja kolekcjonerska – 150zł 

Nr rachunku bankowego:
45 2030 0045 1110 0000 0282 1510 – Bank BGŻ oddział Biała Podlaska


W tytule: “Imię i nazwisko, opłata członkowska za 2020r.”


Zgodnie ze statutem KS Kaliber opłaty członkowskie za rok 2020 powinny być opłacone do 31 marca br. Brak opłaty dłużej niż 14 dni od wyznaczonego terminu skutkuje skreśleniem z listy członów klubu oraz zgłoszeniem tego faktu właściwemu WPA KW Policji.

Przeniesienie zawodów Kaliber Starcie 1

Informujemy, iż zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Sportu, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz Lubelskiego Związku Strzelectwa Sportowego dotyczącą zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, zawody strzeleckie”Kaliber Starcie 1″ nie odbędą się w zaplanowanym terminie 21.03.2020.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Pozostałe terminy zawodów strzeleckich pozostają bez zmian.


Kurs Prowadzącego Strzelanie LOK

Zapraszamy na dwudniowy kurs “Prowadzącego strzelanie- LOK’, który odbędzie się w terminie 28-29.03.2020
Miejsce kursu:
Pierwszy dzień – sala wykładowa – ul. Kolejarzy 23, 21-540 Małaszewicze
Drugi dzień- strzelnica sportowa Łukowisko

Obowiązuje przedpłata za kurs :
45 2030 0045 1110 0000 0282 1510 – Bank BGŻ oddział Biała Podlaska
W tytule: Składka na kurs prowadzacego strzelanie, Imie i Nazwisko


CENA: 550zł + 60zł lekarz medycyny sportowej ( obecny na kursie)


Uczestnicy szkolenia nie muszą być członkami stowarzyszenia o charakterze strzeleckim/kolekcjonerskim ani posiadać patentu oraz licencji zawodniczej PZSS.
Wymagania:
ukończone 21 lat,
dobry stan zdrowia,
zgłoszenie na kurs ( telefoniczne lub email) + dokonanie opłaty

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 10 marca 2020

Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzącego Strzelanie”, wydawanym przez ZG LOK, które potwierdza nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:
A. – pneumatycznej;
B. – palnej bocznego zapłonu;
C. – palnej centralnego zapłonu;
D. – maszynowej (pistolet);
E. – samoczynnej;
F. – gładkolufowej (w tym powtarzalnej pump-action)
G. – gładkolufowej
H – czarnoprochowej

Każdego uczestnika kursu obowiązują badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny sportowej, uprawnionego do wydawania orzeczeń w posługiwaniu się bronią palną i poświadczające zdolność do otrzymania uprawnienia Prowadzącego Strzelanie.

Podczas całego szkolenia zapewniamy nieodpłatny catering – kawa, herbata, napoje, coś słodkiego.
Dodatkowo podczas pierwszego dnia szkolenia istnieje możliwość zamówienia zestawu obiadowego ( zupa + II danie) koszt 15zł

Kontakt: info@klubkaliber.pl , tel.: 510-731-484 Maksymilian Karmasz

Zapraszamy!

Walne Zebranie Członków

Zarząd Klubu Strzeleckiego „KALIBER” z siedzibą w Małaszewiczach informuję, iż zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Klubu na dzień 22 lutego 2020 roku
(sobota) godzinę
18.30 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryniu Dużym
(21-512 Zalesie, Dobryń Duży 22), a w przypadku braku wymaganego kworum, w drugim terminie, w tym samym dniu i miejscu o godzinie 18.45.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie w pierwszym terminie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu Klubu i stwierdzenie ważności Zebrania lub braku kworum.
 2. W przypadku braku kworum otwarcie Zebrania w drugim terminie i stwierdzenie ważności tego Zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza Zebrania, Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Zebrania porządku obrad oraz Regulaminu Zebrania.
 5. Zatwierdzenie protokołu ze Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków z dnia 16.03.2019 r..
 6. Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności Klubu za rok 2019 w tym sprawozdania: „Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r.” oraz „Rachunek Zysków i Strat za okres 01.01 – 31.12.2019 r.”
 7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Zarządu Klubu.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu Klubu.
 11. Przedstawienie założeń budżetu na rok 2020 a w nim planowane wydatki na: zawody, kursy, szkolenia, imprezy otwarte, promocję Klubu, rozwój strzelnicy, sekcję młodzików, udział w zawodach LZSS, rozwój WDLS 3GUN.
 12. Dyskusja nad przedstawionym budżetem i głosowanie nad jego przyjęciem.
 13. Wolne wnioski.
 14. Dyskusja.
 15. Zamknięcie Zebrania.

Po WZC odbędzie się coroczne spotkanie integracyjne.
Napoje wyskokowe – we własnym zakresie 😉

Zawody strzeleckie 2020

Kalendarz imprez strzeleckich organizowanych przez Klub Strzelecki Kaliber Małaszewicze w roku 2020.

Zawody mają na celu:
 popularyzację strzelectwa sportowego,
 konsolidację środowisk strzeleckich,
 doskonalenie umiejętności strzeleckich,
 wyłonienie zwycięzcy zawodów.

Podane terminy dotyczą imprez z obserwatorem z ramienia LZSS

1.Kaliber Starcie 1 Kobylany21.03.2020 Dynamika
2I Runda Wschodniej Dynamicznej Ligi StrzeleckiejKobylany25.04.2020   Dynamika
3Wiosenne Zawody StrzeleckieKobylany23.05.2020 Statyka
4Otwarte Zawody StrzeleckieKobylany27.06.2020   Statyka
5III Runda Wschodniej Dynamicznej Ligi StrzeleckiejKobylany18.07.2020   Dynamika
6Zawody o Puchar Prezesa Kobylany05.09.2020   Statyka
7Kaliber Starcie 2Kobylany10.10.2020   Dynamika
8Zawodu Ku Chwale OjczyznyKobylany07.11.2020   StatykaWpisowe za 1zł

Tylko do końca tego roku opłata wpisowa wynosi 1zł!

Od 1 stycznia 2020 r. jednorazowa opłata wpisowa wraca do poprzedniej wielkości – 400zł. Chcesz dołączyć? Nie czekaj.


Chcesz dołączyć?
1. Przeczytaj statut . (Do pobrania)
2. Zapoznaj się z nami. Umów się na spotkanie.
3. Złóż deklaracje członkowska, oświadczenie RODO oraz zdjęcie do legitymacji. (Deklaracja) ; (Deklaracja kolekcjonerska); (RODO),
4. Uzyskaj akceptację zarządu,
5. Wpłać opłatę wpisową oraz członkowską

Składka członkowska – 300zł
Składka członkowska – tylko kolekcjonerska – 150zł.

Nie czekaj. Napisz do Nas

Szkolenie sędziów Lubelskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Szkolenie sędziów Lubelskiego Związku Strzelectwa Sportowego odbędzie się w dniu 8 grudnia 2019r. w Lublinie ( Targi Lublin, ul. Dworcowa 11 w godzinach 10.00 – 15.00) wg programu.

PROGRAM SZKOLENIA
sędziów strzelectwa sportowego
Lublin, 8 grudnia 2019
10:00 Rejestracja uczestników
10:30 zmiany w regulaminie kolegium sędziów PZSS
11:00 nowe konkurencje olimpijskie
11:30 obowiązki bezpośrednich organizatorów zawodów ujętych w kalendarzu LZSS
12:15 Finały w konkurencjach pistoletowych – 25 m
12:30 Interpretacje przepisów ISSF dotyczące karabinu i pistoletu
13:30 obiad
14:00 Przepisy ISSF dotyczące kontroli odzieży i sprzętu strzeleckiego
14:30 dyskusja – odpowiedzi na pytania

Proszę o wysyłanie zgłoszeń na adres abrams.a@wp.pl do 4 grudnia.

Przedłużenie licencji zawodniczej na rok 2020

Od 27.11. 2019 można składać wnioski o przedłużenie licencji zawodniczej na rok 2020.


Jak złożyć wniosek o przedłużenie licencji?
1.Otwórz wniosek o przedłużenie licencji 2020 [ P K S ] na portalu portal.pzss.org.pl
2.Wybierz dyscypliny, na które chcesz przedłużyć licencje.
3. Sprawdź czy dane we wniosku się zgadzają.
4. Zaznacz niezbędne oświadczenia.
5.Kliknij zielony przycisk „Złóż wniosek”.
6.Skontaktuj się z Klubem ws. potwierdzenia startów oraz wniesienia opłaty.
7. PZSS będzie rozpatrywał Twój wniosek dopiero po zatwierdzeniu przez Klub oraz WZSS.
8. PZSS ma 30 dni na wydanie licencji zawodniczej od dnia zaakceptowania przez WZSS.
9. Orzeczenie licencji będzie dostępne do pobrania w Portalu
10. Karta licencji zostanie wysłana do Klubu około 14-30 dni po nadaniu licencji.

Do wniosku należy wnieść opłatę za przedłużenie – 50 zł – na konto klubu: 45 2030 0045 1110 0000 0282 1510 ( w tytule: za wydanie licencji zawodniczej 2020 )

Zawodnikom, którzy zdobyli wymaganą ilość startów w macierzystym klubie wnioski zostaną wygenerowane z bazy klubowej.
Osoba, która brała udział w zawodach w innych klubach niż Klub Strzelecki Kaliber wypełnia wniosek (wniosek o przedłużenie licencji zawodnicze), który należy złożyć:
– osobiście;
– drogą pocztową na adres: Dobryń Duży 77, 21-512 Zalesie

Osoby składające wniosek o nadanie licencji zawodniczej po raz pierwszy oprócz dokumentu elektronicznego musza wysłać ( lub dostarczyć ) wydrukowany oryginał wniosku o nadanie licencji.Zawody “Ku Chwale Ojczyzny” – 23.11.2019 – Rezultaty

Klasyfikacja generalna

 Nazwisko ImieKlubSUMA
1.Michalczuk GrzegorzVIS 363
2.Zielinski MarekKaliber251
3.Adam  OssowskiGuardian248
4.Cudy MariuszKaliber 230
5.Daniluk SzymonKaliber221
6.Kondratiuk ZygmuntKaliber200
7.Jabkiewicz KamilKaliber192
8.Pawe KornilakKaliber190
9.Zielinska JoannaKaliber184
10.Zielinska MariaKaliber183
11.Postrzygacz MateuszKaliber169
12.Postrzygacz jacekKaliber166
13.Jastrzebski PawełKaliber165
14.Waszczuk JarosławKaliber161
15.Mikołajczuk RobertKaliber112
16.Kożuchowski KamilKaliber102
17.Daniel SzewczakDragon99
18.Hubert StrzalinskiKaliber93
19.Marciniu PawełKaliber84
20.Mazurek TomaszKaliber70
21.Adam KramekKaliber65
22.S lawomir BrzozowskiKaliber36
23.Dawid pawlakPatron10
24.Pawlak Agnieszka Patron8
25.Galusik adamPatron7
26.Raczkiewicz DorotaPatron4

Pcz

 Nazwisko ImieKlubSUMA
1.Michalczuk Grzegorz VIS 165
2.Zielinski MarekKaliber120
3.Mikołajczuk RobertKaliber112
4.Cudy MariuszKaliber 105
5.Adam  OssowskiGuardian72
6.Zielinska JoannaKaliber70
7.Kondratiuk ZygmuntKaliber57
8.Postrzygacz MateuszKaliber45
9.Marciniu PawełKaliber45
10.Daniluk SzymonKaliber44
11.Daniel SzewczakDragon43
12.Jastrzebski PawełKaliber38
13.Jabkiewicz KamilKaliber35
14.Kożuchowski KamilKaliber35
15.Adam KramekKaliber34
16.S lawomir BrzozowskiKaliber34
17.Zielinska MariaKaliber30
18.Hubert StrzalinskiKaliber25
19.Mazurek TomaszKaliber24
20.Waszczuk JarosławKaliber23
21.Postrzygacz jacekKaliber14
22.Pawe KornilakKaliber10
23.Dawid pawlakPatron0
24.Pawlak Agnieszka Patron0
25.Galusik adamPatron0
26.Raczkiewicz DorotaPatron0


Kdw

 Nazwisko ImieKlubSUMA
1.Michalczuk Grzegorz VIS 161
2.Pawe KornilakKaliber153
3.Daniluk SzymonKaliber152
4.Adam  OssowskiGuardian148
5.Postrzygacz jacekKaliber135
6.Zielinska MariaKaliber130
7.Zielinski MarekKaliber125
8.Kondratiuk ZygmuntKaliber124
9.Waszczuk JarosławKaliber121
10.Jastrzebski PawełKaliber115
11.Postrzygacz MateuszKaliber114
12.Cudy MariuszKaliber 111
13.Zielinska JoannaKaliber108
14.Jabkiewicz KamilKaliber107
15.Kożuchowski KamilKaliber64
16.Hubert StrzalinskiKaliber64
17.Mazurek TomaszKaliber46
18.Marciniu PawełKaliber34
19.Adam KramekKaliber25
20.Daniel SzewczakDragon24
21.S lawomir BrzozowskiKaliber2
22.Mikołajczuk RobertKaliber0
23.Dawid pawlakPatron0
24.Pawlak Agnieszka Patron0
25.Galusik adamPatron0
26.Raczkiewicz DorotaPatron0

Strzelba

 Nazwisko ImieKlubSUMA
1.Jabkiewicz KamilKaliber50
2.Michalczuk Grzegorz VIS 37
3.Daniel SzewczakDragon32
4.Adam  OssowskiGuardian28
5.Pawe KornilakKaliber27
6.Daniluk SzymonKaliber25
7.Zielinska MariaKaliber23
8.Kondratiuk ZygmuntKaliber19
9.Waszczuk JarosławKaliber17
10.Postrzygacz jacekKaliber17
11.Cudy MariuszKaliber 14
12.Jastrzebski PawełKaliber12
13.Postrzygacz MateuszKaliber10
14.Dawid pawlakPatron10
15.Pawlak Agnieszka Patron8
16.Galusik adamPatron7
17.Zielinski MarekKaliber6
18.Zielinska JoannaKaliber6
19.Adam KramekKaliber6
20.Marciniu PawełKaliber5
21.Hubert StrzalinskiKaliber4
22.Raczkiewicz DorotaPatron4
23.Kożuchowski KamilKaliber3
24.Mazurek TomaszKaliber2
25.Mikołajczuk RobertKaliber0
26.S lawomir BrzozowskiKaliber0

Zawody “Ku Chwale Ojczyzny” – 23.11.2019

Zapraszamy na ostatnia imprezę z obserwatorem w tym sezonie.
Zawody statyczne w konkurencjach Pcz 25m, Kdw 50m i Strzelba 10 popperów na czas.
W dniu zawodów będzie dostępna broń klubowa.
Wszyscy uczestnicy mogą liczyć na najlepsze ciasto oraz grochówkę 😉

Regulamin oraz formularz rejestracyjny poniżej
Zapraszamy na zawody.

  Amunicja i broń organizatoraAmunicja i broń własna

  Loader Loading…
  EAD Logo Taking too long?

  Reload Reload document
  | Open Open in new tab

  Download [161.33 KB]

  Klubowy Softshell

  Cena za sztukę – 130zł
  Tylko kolor czerwony, logo haftowane
  Zamówienie proszę składać na info@klubkaliber.pl lub osobiście
  W formie: Imię i nazwisko, rozmiar

  Obowiązuje przedpłata na konto: 45 2030 0045 1110 0000 0282 1510 ,
  w tytule: Imię i nazwisko, składka softshell.
  Bez wcześniejszej opłaty nie zamawiamy towaru.

  Na zamówienia czekamy do 1 grudnia 2019. Czas na realizację zamówienia wynosi 21 dni więc do końca roku powinny do nas dotrzeć.

  SIBERIA Dwuwarstwowa kurtka typu soft-shell.
  1. Przedni kontrastujący zamek z osłoną podbródka.
  2. Mikropolarowa wewnętrzna podszewka kontrastująca.
  3. Kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek błyskawiczny.
  4. Dwie boczne kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny.
  5. Kieszeń w lewym rękawie.
  6. Elastyczne ściągacze przy mankietach i dole w tym samym tonie.
  7. Odpinany kaptur z kontrastującą mikropolarową podszewką.

  Skład: Dwie warstwy. Zewnątrz: 92% poliester / 8% elastan. Wewnątrz: 100% poliester mikropolar, wyjątkowo ciepły. 300 g/m².

  10 Strzałów Ku Chwale Ojczyzny – Zaproszenie

  Zapraszamy 10 listopada na dzień otwarty na strzelnicy sportowej Kobylany oraz oddanie 10 strzałów Ku Chwale Ojczyzny.
  Dostępna będzię bron klubowa, wystawa broni kolekcjonerskiej członków KS Kaliber.
  Rozpoczęcie o godzinie 11.30


  Cennik: ( za 10 strzałów)
  Pistolet sportowy (GSG Fire Fly): 10zł
  Pistolet centralnego zapłonu ( XDM, CZ): 15zł
  Karabin centralnego zapłonu (AK): 25zł
  Strzelba (Mossberg): 15zł

  Zawody strzeleckie – KALIBER Starcie 2 – 12.10.2019

  Zapraszamy na zawody dynamiczne Kaliber Starcie 2, które odbędą się 12 października 2019 r. na strzelnicy sportowej Kobylany.
  Mamy przygotowane 3 tory. Jak zwykle nie zabraknie ciasta i grochówki oraz ciepłych napojów 😉

  Proszę o zapoznanie się z regulaminem imprezy.
  Loader Loading…
  EAD Logo Taking too long?

  Reload Reload document
  | Open Open in new tab

  Download [249.58 KB]

  Egzamin na Patent Strzelecki

  Informujemy, iż dnia 16.11.2019r odbędzie się egzamin na Patent Strzelecki organizowany przez LZSS.Dokładne informacje na temat egzaminu znajdują się na stronie PZSS

  Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać wniosek o nadanie patentu strzeleckiego wygenerowany z Portalu PZSS z ważnym orzeczeniem lekarza medycyny sportowej (patrz poniżej) jak również do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem. Orzeczenia lekarskie nie spełniające poniższych wymogów nie będą uwzględniane.

  Osoby zglaszajace się na egzamin musza posiadac orzeczenie lekarza medycyny sportowej potwierdzające zdolnośc bezpiecznego uprawiania sportu strzeleckiego (podst. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 kwietnia 2011 roku Dz.U. Nr 88 poz.502 z 2011 roku w spraiwe kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanei zdrowia oraz zakresu badań lekarskich niezbednych do uzyskania orzeczenia lekarskiego).

  UWAGA!
  Poniższa lista terminów egzaminów ma wyłącznie charakter informacyjny.
  Lista egzaminów, w których mogą Państwo wziąć udział, wraz z możliwością zapisania się na konkretny egzamin, dostępna jest jedynie w portalu PZSS.

  NIE NALEŻY DOKOWNYWAĆ OPŁATY ZA POŚREDNICTWEM PRZELEWU BANKOWEGO LUB POCZTOWEGO!

  Zawody “O Puchar Prezesa” 21.09.2019 – Rezultaty

  Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami zawodów strzeleckich “O Puchar Prezesa”.

  Loader Loading…
  EAD Logo Taking too long?

  Reload Reload document
  | Open Open in new tab

  Download [457.63 KB]

   Nazwisko ImięKlubPKT
  1.Jackowski  ArturVIS MP380,89
  2.Smarzewski TomaszKaliber316,13
  3.Burlikowski RobertKaliber313,99
  4.Pytko PawełKaiber306,89
  5.Jackowski  BronisławVIS MP294,84
  6.Reducha WojciechKaliber264,07
  7.Oksiuta KonradVIS MP261,57
  8.Matczuk KrzysztotKaliber247,9
  9.Marciniuk PawełKaliber238,16
  10.Cudny MariuszKaliber231,92
  11.Malinowski damianKaliber224,86
  12.Libiszewski SławomirGuardian223,59
  13.Komorowski  LukaszKaliber216,22
  14.Robert MikołajukGuardian208,94
  15.Kozak karolKaliber202,31
  16.Skolimowski MariuszKaliber198
  17.GARWOLSKI DamianKaliber197,88
  18.Lański IgorKaliber195,88
  19.Ostapiuk Dominik Kaliber180
  20.Malinowski RobertKaliber175,94
  21.Aleksandruk MirosławKaliber169,68
  22.Soszyński ArturKaliber167,76
  23.Tomasik ErykKaliber160
  24.Michlewicz ArkadiuszKaliber149
  25.Hołownia tomszKaliber148,11
  26.Karwowski RobertKaliber146,68
  27.Kubak AdrianGuardian 142,46
  28.Bury TomaszKaliber141,51
  29.Przygocki PiotrKaliber132,98
  30.Daniluk SzymonKaliber119,54
  31.Piwniczuk KrzysztofKaliber104,65
  32.Kędzierski DariuszKaliber96,76
  33.Iwaniuk KrzysztofKaliber96,6
  34.Olszewski FabianKaliber91,65
  35.Brzozowski SławomirKaliber84,78
  36.Kulas MarcinKaliber84,45
  37.Marek KarpiarzKaliber83,99
  38.Piątek MarcinKaliber81,34
  39.Jaszczuk GrzegorzKaliber75,54
  40.Hetmańczuk WojsciechKaliber67,87
  41.Kożuchowski KamilKaliber64,87
  42.Waszczuk JarosławKaliber59,56
  43.Jasinski KrzysztofKaliber36,32
  44.Pikuła MichałKaliber34,34
  45.Kupisz KamilKaliber28,54
  46.Zakrzewski BogdanKaliber19,95
  Pcz
   Nazwisko ImięKlubPKT
  1.Jackowski  ArturVIS MP169
  2.Burlikowski RobertKaliber165
  3.Smarzewski TomaszKaliber139
  4.Cudny MariuszKaliber139
  5.Pytko PawełKaiber138
  6.Oksiuta KonradVIS MP129
  7.Jackowski  BronisławVIS MP126
  8.Skolimowski MariuszKaliber124
  9.Reducha WojciechKaliber116
  10.Robert MikołajukGuardian115
  11.Marciniuk PawełKaliber112
  12.Matczuk KrzysztotKaliber108
  13.Aleksandruk MirosławKaliber88
  14.Lański IgorKaliber87
  15.Malinowski damianKaliber86
  16.Komorowski  LukaszKaliber74
  17.Daniluk SzymonKaliber74
  18.Libiszewski SławomirGuardian61
  19.Michlewicz ArkadiuszKaliber61
  20.Malinowski RobertKaliber60
  21.GARWOLSKI DamianKaliber53
  22.Bury TomaszKaliber50
  23.Tomasik ErykKaliber43
  24.Piwniczuk KrzysztofKaliber43
  25.Hetmańczuk WojsciechKaliber43
  26.Jaszczuk GrzegorzKaliber43
  27.Kozak karolKaliber42
  28.Ostapiuk Dominik Kaliber40
  29.Marek KarpiarzKaliber36
  30.Karwowski RobertKaliber34
  31.Przygocki PiotrKaliber34
  32.Kędzierski DariuszKaliber32
  33.Piątek MarcinKaliber26
  34.Brzozowski SławomirKaliber23
  35.Kulas MarcinKaliber23
  36.Kubak AdrianGuardian 21
  37.Iwaniuk KrzysztofKaliber21
  38.Waszczuk JarosławKaliber21
  39.Hołownia TomszKaliber17
  40.Kożuchowski KamilKaliber14
  41.Pikuła MichałKaliber14
  42.Kupisz KamilKaliber10
  43.Jasinski KrzysztofKaliber8
  44.Zakrzewski BogdanKaliber0
  Kdw
   Nazwisko ImięKlubPKT
  1.Jackowski  ArturVIS MP165
  2.Jackowski  BronisławVIS MP144
  3.Libiszewski SławomirGuardian142
  4.Smarzewski TomaszKaliber140
  5.Pytko PawełKaiber139
  6.GARWOLSKI DamianKaliber133
  7.Reducha WojciechKaliber132
  8.Kozak karolKaliber127
  9.Burlikowski RobertKaliber119
  10.Tomasik ErykKaliber117
  11.Oksiuta KonradVIS MP109
  12.Malinowski damianKaliber105
  13.Matczuk KrzysztotKaliber104
  14.Komorowski  LukaszKaliber102
  15.Marciniuk PawełKaliber98
  16.Kubak AdrianGuardian 98
  17.Lański IgorKaliber97
  18.Malinowski RobertKaliber96
  19.Karwowski RobertKaliber91
  20.Ostapiuk Dominik Kaliber90
  21.Bury TomaszKaliber89
  22.Michlewicz ArkadiuszKaliber88
  23.Przygocki PiotrKaliber87
  24.Hołownia TomszKaliber82
  25.Skolimowski MariuszKaliber74
  26.Robert MikołajukGuardian74
  27.Aleksandruk MirosławKaliber71
  28.Iwaniuk KrzysztofKaliber65
  29.Piwniczuk KrzysztofKaliber57
  30.Cudny MariuszKaliber56
  31.Kędzierski DariuszKaliber55
  32.Brzozowski SławomirKaliber54
  33.Kulas MarcinKaliber54
  34.Piątek MarcinKaliber49
  35.Daniluk SzymonKaliber43
  36.Kożuchowski KamilKaliber43
  37.Marek KarpiarzKaliber29
  38.Waszczuk JarosławKaliber27
  39.Jaszczuk GrzegorzKaliber23
  40.Pikuła MichałKaliber19
  41.Jasinski KrzysztofKaliber16
  42.Hetmańczuk WojsciechKaliber15
  43.Kupisz KamilKaliber15
  44.Zakrzewski BogdanKaliber1
  Strzelba
   Nazwisko ImięKlubPKT
  1.Ostapiuk Dominik Kaliber50
  2.Hołownia TomszKaliber49,11
  3.Jackowski  ArturVIS MP46,89
  4.Komorowski  LukaszKaliber40,22
  5.Smarzewski TomaszKaliber37,13
  6.Cudny MariuszKaliber36,92
  7.Matczuk KrzysztotKaliber35,9
  8.Malinowski damianKaliber33,86
  9.Kozak karolKaliber33,31
  10.Burlikowski RobertKaliber29,99
  11.Pytko PawełKaiber29,89
  12.Marciniuk PawełKaliber28,16
  13.Jackowski  BronisławVIS MP24,84
  14.Oksiuta KonradVIS MP23,57
  15.Kubak AdrianGuardian 23,46
  16.Karwowski RobertKaliber21,68
  17.Libiszewski SławomirGuardian20,59
  18.Malinowski RobertKaliber19,94
  19.Robert MikołajukGuardian19,94
  20.Marek KarpiarzKaliber18,99
  21.Zakrzewski BogdanKaliber18,95
  22.Reducha WojciechKaliber16,07
  23.Jasinski KrzysztofKaliber12,32
  24.Przygocki PiotrKaliber11,98
  25.GARWOLSKI DamianKaliber11,88
  26.Lański IgorKaliber11,88
  27.Waszczuk JarosławKaliber11,56
  28.Aleksandruk MirosławKaliber10,68
  29.Iwaniuk KrzysztofKaliber10,6
  30.Hetmańczuk WojsciechKaliber9,87
  31.Kędzierski DariuszKaliber9,76
  32.Jaszczuk GrzegorzKaliber9,54
  33.Kożuchowski KamilKaliber7,87
  34.Brzozowski SławomirKaliber7,78
  35.Kulas MarcinKaliber7,45
  36.Piątek MarcinKaliber6,34
  37.Piwniczuk KrzysztofKaliber4,65
  38.Kupisz KamilKaliber3,54
  39.Daniluk SzymonKaliber2,54
  40.Bury TomaszKaliber2,51
  41.Pikuła MichałKaliber1,34
  42.Tomasik ErykKaliber0
  43.Michlewicz ArkadiuszKaliber0
  44.Skolimowski MariuszKaliber0

  Zawody “O Puchar Prezesa” – 21.09.2019

  Zapraszamy na statyczne zawody strzeleckie “O Puchar Prezesa”.
  Zawody wpisane do kalendarza LZSS z udziałem obserwatora z ramienia LZSS w konkurencjach strzeleckich:
  • karabin dowolny 50 m – 5 + 20 strzałów leżąc,
  • pistolet centralnego zapłonu 25 m – 5 + 20 strzałów stojąc,
  • strzelba gładkolufowa 10 m – 10 strzałów stojąc.

  Zawody zaliczają się do przedłużenia licencji zawodniczej na rok 2020.

  Organizator zapewnia wyżywienie w trakcie zawodów.
  Zapraszamy do udziału!

   Amunicja i broń organizatoraAmunicja i broń własna

   Loader Loading…
   EAD Logo Taking too long?

   Reload Reload document
   | Open Open in new tab

   Download [160.71 KB]

   NASZA KREW NASZA OJCZYZNA

   Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji oddawania krwi
   NASZA KREW NASZA OJCZYZNA
   17 września 2019r. w godzinach 09.00-12.00 w ZS im. Władysława Reymonta w Małaszewiczach

   KANDYDAT NA DAWCĘ KRWI LUB DAWCA KRWI:

   • Kwalifikowany jest przez lekarza do oddania krwi, osocza, zabiegów aferezy i innych zabiegów na podstawie oceny informacji zawartych w wypełnionym kwestionariuszu dla dawców krwi, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego uwzględniającego wyniki pomocniczych badań diagnostycznych,
   • W obecności lekarza przed każdym zabiegiem pobrania krwi, osocza lub innym zabiegiem (w tym m. in. osocza metodą plazmaferezy, krwinek płytkowych i krwinek białych metodą aferezy automatycznej) wyraża w kwestionariuszu pisemną zgodę na określony zabieg.
   • Dawca w każdej chwili podczas donacji może wycofać zgodę na oddanie krwi, a po oddaniu krwi może poinformować, że jego krew nie nadaje się do przetoczenia.
   • Badanie lekarskie pozwala wykryć szereg sytuacji, w których oddawanie krwi jest przeciwwskazane. Przeciwwskazania mogą być bezwzględne, dyskwalifikujące badaną osobę na stałe lub względne dyskwalifikujące czasowo.
   • Warunkiem zakwalifikowania badanej osoby do oddania krwi jest dobry stan zdrowia. Jeżeli badana osoba jest poddawana leczeniu lekarz wyraża zgodę na zakwalifikowanie jej do oddawania krwi po wnikliwej ocenie stanu zdrowia. W takim przypadku lekarz może zwrócić się z prośbą o przedstawienie opini od lekarza specjalisty o braku przeciwskazań do odawania krwi. 
   • Badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi obejmuje:- wywiad medyczny- badanie przedmiotowe– ocenę wyników badań laboratoryjnych

   WYWIAD MEDYCZNY

   • w przeprowadzonym wywiadzie medycznym należy uwzględnić wiek dawcy:–  18-65 lat–  17-18 lat – po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych–  ponad 65 lat – po corocznym uzyskaniu zgody lekarza w RCKiK–  dawcy pierwszorazowi w wieku ponad 60 lat – do decyzji lekarza RCKiK
   • podczas wywiadu należy zwrócić uwagę, czy kandydat na dawcę/dawca nie wykonuje zawodu lub  hobby uznanych za niebezpieczne ( pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, osoby pracujące na wysokościach, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie) – osoby takie mogą wrócić do swoich zajęć nie wcześniej niż 12 godzin po oddaniu krwi lub jej składnika

   BADANIE PRZEDMIOTOWE

   Lekarz przeprowadza skrócone badanie przedmiotowe kandydata na dawcę lub dawcy krwi zwracając uwagę na:

   • Wygląd ogólny:  dyskwalifikuje się osoby, których wygląd ogólny może wskazywać na pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków oraz nadmierne pobudzenie psychiczne
   • Ciężar ciała: nie powinien być mniejszy niż 50 kg. Wyraźnie nadmierna dysproporcja pomiędzy ciężarem ciała a wzrostem lub utrata cięzaru ciała z nieokreślonych przyczyn stanowi przeciwwskazanie do pobrania krwi.
   • Temperatura ciała: Prawidłowa temperatura ciała
   • Tętno: powinno być miarowe o częstotliwości od 50 do 100 uderzeń na minutę
   • Ciśnienie tętnicze:  wartości ciśnienia tętniczego nie powinny przekraczać: 180 mm Hg dla ciśnienia skurczowego; 100 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego
   • Zmiany skórne:  okolica miejsca wkłucia do żyły powinna być wolna od jakichkolwiek zmian chorobowych

   OBOWIĄZUJĄCE BADANIA KRWIODAWCÓW

   • przed  każdym pobraniem krwi należy oznaczyć stężenie hemoglobiny
   • przed zabiegiem aferezy obowiązuje oznaczenie: stężenia hemoglobiny, liczby krwinek  płytkowych, liczby białych krwinek
   • u dawców oddających regularnie krew pełną lub komórkowe składniki krwi obowiązuje oznaczenie raz w roku: stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu, liczby krwinek płytkowych, liczby krwinek białych oraz wzoru odsetkowego krwinek białych
   • u dawców oddających regularnie osocze oznacza się dodatkowo co najmniej raz w roku, stężenie białka całkowitego i skład procentowy białek lub wskaźnik albuminowo-globulinowy.

   WDLS 3GUN vol.3 – Regulamin

   Zapraszamy na kolejną część ligowych zawodów dynamicznych, które odbędą się 29 czerwca na strzelnicy sportowej w Kobylanach.

   W trakcie zawodów organizator zapewnia napoje, wyżywienie oraz ciasto! 🙂

   Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem zawodów oraz rejestracją internetową.

    Amunicja i broń organizatoraAmunicja i broń własna

    Loader Loading…
    EAD Logo Taking too long?

    Reload Reload document
    | Open Open in new tab

    Download [233.65 KB]

    III Rodzinny Piknik Strzelecki – Fotorelacja

    Dziękujemy za przybycie i udział w III Rodzinnym Pikniku Strzeleckim organizowanym przez nasz Klub we współpracy z Gminą Terespol oraz Gminnym Centrum Kultury.

    Naszą imprezę patronatem honorowym objął Przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Pan Mariusz Kiczyński oraz Wójt Gminy
    Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk.

    Nasza impreza nie miałaby takiego kształtu gdyby nie wsparcie sponsorów. Bardzo dziękujemy:
    Gminie Terespol
    Gminne Centrum Kultury w Kobylanach
    Nadleśnictwo Chotyłów, Lasy Państwowe
    Firmie CARSED reprezentowanemu przez Pana Mariusz Cudny
    Sieci salonów optycznych Okularium
    Firmie MANTA z Warszawy
    Firmie Delta Optical Polska
    Firmie magazynuzbrojenia.pl
    Firmie Markowe Militaria
    Pizzerii Da Grasso Biała Podlaska
    Auto Kasacja Chotyłów
    Panu Andrzejowi Walusiowi właścicielowi firmy „WALTIMBER” z Zalesia
    Panu Piotrowi Dawidziukowi właścicielowi „Biura Projektów i Wycen Majątkowych MDM” z Piszczaca
    Panu Wiesławowi Haraszkiewiczowi właścicielowi firmy „HARDREW” z Białej Podlaskiej
    Panu Grzegorzowi Laszukowi właścicielowi salonu „Komputronik” z Białej Podlaskiej
    Panu Marianowi Serhejowi właścicielowi firmy „Usługi Budowlano Stolarskie” z Łomaz
    Panu Adamowi Siliwoniukowi właścicielowi firmy „DREWIT” z Lipnicy
    Panu Krzysztofowi Kukawskiemu właścicielowi firmy „Tartak Michałki” z Michałek
    Panu Mariuszowi Maksymiukowi właścicielowi firmy „Zakład Przerobu i Handel Drewnem” z Cicibora Małego

    Dziękujemy za patronat medialny tygodnikowi PODLASIAK.

    Za pokazy, wspaniałą zabawę oraz przeprowadzenie konkursów dziękujemy:
    Paintball ATTACK Sokołów Podlaski
    Radzyńska Grupa Łucznicza
    Akademia Samoobrony Tomasz Mazurek,
    STG Mardem
    Funkcjonariuszom SG z placówki w Terespolu
    Funkcjonariuszom JRG Małaszewicze 
    Ogród Ziołowy Dobryń Duży

    Za pomoc organizacyjną OSP Dobryń Duży
    Za zdjęcia Mariusz Cudny

    Dziękujemy 😉

    Prace porządkowe

    Zapraszamy do pomocy w pracach porządkowych 1 czerwca ( sobota) o godzinie 10.00 na strzelnicy sportowej Kobylany oraz do pomocy podczas III Rodzinnego Pikniku Strzeleckiego.

    W sobotę proszę zabrać rękawice robocze, opcjonalnie: kosa spalinowa, tasak, grabie

    Do pomocy w przeprowadzeniu pikniku prosimy o kontakt z Prezesem ( tel: 510-731-484)

    Do zobaczenia!

    Wiosenne Zawody Strzeleckie – 25.05.2019 – Rezultaty

    Klasyfikacja generalna zawodów

    LP.Nazwisko i ImięKlubPKT
    1.Michalczuk GrzegorzVIS Międzyrzec Podlaski725
    2.Jackowski ArturVIS Międzyrzec Podlaski652,01
    3.Smarzewski TomaszKaliber Małaszewicze560,03
    4.Jackowski BronisławVIS Międzyrzec Podlaski535,98
    5.Prokopiuk GrzegorzKaliber Małaszewicze534,69
    6. Libiszewski  SławomirGuardian Biała Podlaska502,06
    7.Pikuła  MichałKaliber Małaszewicze473,27
    8.Dziurdziak PiotrKaliber Małaszewicze472,76
    9.Marciniuk PawełKaliber Małaszewicze416,43
    10.Zieliński MarekKaliber Małaszewicze404,58
    11.Hołownia TomaszKaliber Małaszewicze387,72
    12.Skolimowksi MariuszKaliber Małaszewicze386,98
    13.Reducha WojciechKaliber Małaszewicze386,2
    14.Szewczak DanielDragon Siedlce371,48
    15.Soszyński ArturKaliber Małaszewicze361,75
    16.Komorowski ŁukaszKaliber Małaszewicze357,33
    17.Jastrzebski PawełKaliber Małaszewicze336,03
    18.Przygocki PiotrKaliber Małaszewicze302,24
    19.Jaszczuk GrzegorzKaliber Małaszewicze299,82
    20.Radzikowski KrzysztofKaliber Małaszewicze293,67
    21.Dudek MarcinKaliber Małaszewicze254,93
    22.Semeniuk SzymonKaliber Małaszewicze247,94
    23.Kupisz KamilKaliber Małaszewicze245,53
    24.Postrzygacz JacekKaliber Małaszewicze242,29
    25.Jasiński KrzysztofKaliber Małaszewicze238,85
    26.Karwowski RobertKaliber Małaszewicze238,44
    27.Krasnodebski KonradKaliber Małaszewicze220,11
    28.Johan DariuszKaliber Małaszewicze215,92
    29.Matczuk KrzysztofKaliber Małaszewicze210,61
    30.Hetmańczuk WojciechKaliber Małaszewicze174,1
    31.Kozak KarolKaliber Małaszewicze156,76
    32.BujnikAndrzejKaliber Małaszewicze152,96
    33.Tomasik ErykKaliber Małaszewicze152,59
    34.Postrzygacz MateuszKaliber Małaszewicze147
    35.Zakrzewski BogdanKaliber Małaszewicze118
    36.Socko GrzegorzKaliber Małaszewicze114,29

    Pistolet sportowy

    LP.Nazwisko i ImięKlubPKT
    1.Michalczuk GrzegorzVIS Międzyrzec Podlaski183
    2.Jackowski BronisławVIS Międzyrzec Podlaski162
    3.Jackowski ArturVIS Międzyrzec Podlaski158
    4.Smarzewski TomaszKaliber Małaszewicze149
    5. Libiszewski  SławomirGuardian Biała Podlaska130
    6.Soszyński ArturKaliber Małaszewicze126
    7.Skolimowksi MariuszKaliber Małaszewicze116
    8.Prokopiuk GrzegorzKaliber Małaszewicze112
    9.Dziurdziak PiotrKaliber Małaszewicze112
    10.Marciniuk PawełKaliber Małaszewicze109
    11.Pikuła  MichałKaliber Małaszewicze107
    12.Komorowski ŁukaszKaliber Małaszewicze105
    13.Zakrzewski BogdanKaliber Małaszewicze103
    14.Reducha WojciechKaliber Małaszewicze101
    15.Szewczak DanielDragon Siedlce77
    16.Jaszczuk GrzegorzKaliber Małaszewicze65
    17.Dudek MarcinKaliber Małaszewicze65
    18.Zieliński MarekKaliber Małaszewicze62
    19.Kupisz KamilKaliber Małaszewicze56
    20.Krasnodebski KonradKaliber Małaszewicze56
    21.Przygocki PiotrKaliber Małaszewicze55
    22.Hołownia TomaszKaliber Małaszewicze54
    23.Semeniuk SzymonKaliber Małaszewicze54
    24.Radzikowski KrzysztofKaliber Małaszewicze52
    25.Jasiński KrzysztofKaliber Małaszewicze48
    26.Karwowski RobertKaliber Małaszewicze45
    27.Matczuk KrzysztofKaliber Małaszewicze45
    28.Johan DariuszKaliber Małaszewicze42
    29.Tomasik ErykKaliber Małaszewicze32
    30.Jastrzebski PawełKaliber Małaszewicze27
    31.Postrzygacz JacekKaliber Małaszewicze27
    32.Postrzygacz MateuszKaliber Małaszewicze24
    33.Socko GrzegorzKaliber Małaszewicze23
    34.Hetmańczuk WojciechKaliber Małaszewicze22
    35.Kozak KarolKaliber Małaszewicze18
    36.BujnikAndrzejKaliber Małaszewicze7

    Pistolet centralnego zapłonu

    LP.Nazwisko i ImięKlubPKT
    1.Michalczuk GrzegorzVIS Międzyrzec Podlaski189
    2.Jackowski ArturVIS Międzyrzec Podlaski153
    3.Smarzewski TomaszKaliber Małaszewicze131
    4.Prokopiuk GrzegorzKaliber Małaszewicze129
    5.Jackowski BronisławVIS Międzyrzec Podlaski128
    6.Skolimowksi MariuszKaliber Małaszewicze122
    7.Jastrzebski PawełKaliber Małaszewicze122
    8.Pikuła  MichałKaliber Małaszewicze117
    9.Hołownia TomaszKaliber Małaszewicze112
    10.Zieliński MarekKaliber Małaszewicze111
    11.Komorowski ŁukaszKaliber Małaszewicze87
    12.Szewczak DanielDragon Siedlce81
    13.Dziurdziak PiotrKaliber Małaszewicze80
    14.Marciniuk PawełKaliber Małaszewicze79
    15.Reducha WojciechKaliber Małaszewicze78
    16.Jaszczuk GrzegorzKaliber Małaszewicze78
    17.Soszyński ArturKaliber Małaszewicze75
    18.Karwowski RobertKaliber Małaszewicze70
    19.Semeniuk SzymonKaliber Małaszewicze65
    20.Jasiński KrzysztofKaliber Małaszewicze62
    21.Radzikowski KrzysztofKaliber Małaszewicze56
    22. Libiszewski  SławomirGuardian Biała Podlaska50
    23.Kupisz KamilKaliber Małaszewicze45
    24.Tomasik ErykKaliber Małaszewicze45
    25.Dudek MarcinKaliber Małaszewicze42
    26.Johan DariuszKaliber Małaszewicze39
    27.Matczuk KrzysztofKaliber Małaszewicze36
    28.Hetmańczuk WojciechKaliber Małaszewicze34
    29.Postrzygacz JacekKaliber Małaszewicze28
    30.Socko GrzegorzKaliber Małaszewicze21
    31.BujnikAndrzejKaliber Małaszewicze20
    32.Postrzygacz MateuszKaliber Małaszewicze15
    33.Krasnodebski KonradKaliber Małaszewicze12
    34.Kozak KarolKaliber Małaszewicze7
    35.Zakrzewski BogdanKaliber Małaszewicze6
    36.Przygocki PiotrKaliber Małaszewicze0

    Karabin dowolny

    LP.Nazwisko i ImięKlubPKT
    1.Jackowski ArturVIS Międzyrzec Podlaski165
    2.Michalczuk GrzegorzVIS Międzyrzec Podlaski158
    3.Skolimowksi MariuszKaliber Małaszewicze137
    4. Libiszewski  SławomirGuardian Biała Podlaska137
    5.Dziurdziak PiotrKaliber Małaszewicze130
    6.Smarzewski TomaszKaliber Małaszewicze124
    7.Jastrzebski PawełKaliber Małaszewicze113
    8.Przygocki PiotrKaliber Małaszewicze112
    9.Prokopiuk GrzegorzKaliber Małaszewicze111
    10.Hołownia TomaszKaliber Małaszewicze110
    11.Pikuła  MichałKaliber Małaszewicze107
    12.Jackowski BronisławVIS Międzyrzec Podlaski105
    13.Komorowski ŁukaszKaliber Małaszewicze100
    14.Radzikowski KrzysztofKaliber Małaszewicze99
    15.Marciniuk PawełKaliber Małaszewicze93
    16.Zieliński MarekKaliber Małaszewicze86
    17.Postrzygacz MateuszKaliber Małaszewicze86
    18.Soszyński ArturKaliber Małaszewicze80
    19.Dudek MarcinKaliber Małaszewicze78
    20.Szewczak DanielDragon Siedlce77
    21.Jasiński KrzysztofKaliber Małaszewicze74
    22.Kupisz KamilKaliber Małaszewicze74
    23.Kozak KarolKaliber Małaszewicze74
    24.Postrzygacz JacekKaliber Małaszewicze73
    25.Krasnodebski KonradKaliber Małaszewicze68
    26.Johan DariuszKaliber Małaszewicze65
    27.Hetmańczuk WojciechKaliber Małaszewicze65
    28.Matczuk KrzysztofKaliber Małaszewicze64
    29.Jaszczuk GrzegorzKaliber Małaszewicze60
    30.Semeniuk SzymonKaliber Małaszewicze56
    31.Reducha WojciechKaliber Małaszewicze52
    32.BujnikAndrzejKaliber Małaszewicze50
    33.Karwowski RobertKaliber Małaszewicze48
    34.Socko GrzegorzKaliber Małaszewicze45
    35.Tomasik ErykKaliber Małaszewicze32
    36.Zakrzewski BogdanKaliber Małaszewicze2

    Karabin centralnego zapłonu

    LP.Nazwisko i ImięKlubPKT
    1.Prokopiuk GrzegorzKaliber Małaszewicze154
    2.Jackowski ArturVIS Międzyrzec Podlaski146
    3.Michalczuk GrzegorzVIS Międzyrzec Podlaski145
    4. Libiszewski  SławomirGuardian Biała Podlaska141
    5.Reducha WojciechKaliber Małaszewicze132
    6.Smarzewski TomaszKaliber Małaszewicze128
    7.Pikuła  MichałKaliber Małaszewicze127
    8.Jackowski BronisławVIS Międzyrzec Podlaski126
    9.Zieliński MarekKaliber Małaszewicze126
    10.Szewczak DanielDragon Siedlce120
    11.Dziurdziak PiotrKaliber Małaszewicze114
    12.Przygocki PiotrKaliber Małaszewicze105
    13.Marciniuk PawełKaliber Małaszewicze98
    14.Hołownia TomaszKaliber Małaszewicze95
    15.Postrzygacz JacekKaliber Małaszewicze88
    16.Radzikowski KrzysztofKaliber Małaszewicze74
    17.Jastrzebski PawełKaliber Małaszewicze67
    18.Jaszczuk GrzegorzKaliber Małaszewicze67
    19.Dudek MarcinKaliber Małaszewicze65
    20.Kupisz KamilKaliber Małaszewicze65
    21.Soszyński ArturKaliber Małaszewicze64
    22.Johan DariuszKaliber Małaszewicze57
    23.Krasnodebski KonradKaliber Małaszewicze54
    24.Semeniuk SzymonKaliber Małaszewicze54
    25.Karwowski RobertKaliber Małaszewicze53
    26.BujnikAndrzejKaliber Małaszewicze50
    27.Jasiński KrzysztofKaliber Małaszewicze48
    28.Matczuk KrzysztofKaliber Małaszewicze45
    29.Hetmańczuk WojciechKaliber Małaszewicze44
    30.Tomasik ErykKaliber Małaszewicze42
    31.Komorowski ŁukaszKaliber Małaszewicze32
    32.Socko GrzegorzKaliber Małaszewicze23
    33.Postrzygacz MateuszKaliber Małaszewicze22
    34.Kozak KarolKaliber Małaszewicze21
    35.Zakrzewski BogdanKaliber Małaszewicze7
    36.Skolimowksi MariuszKaliber Małaszewicze0

    Strzelba

    LP.Nazwisko i ImięKlubPKT
    1.Michalczuk GrzegorzVIS Międzyrzec Podlaski50
    2. Libiszewski  SławomirGuardian Biała Podlaska44,06
    3.Marciniuk PawełKaliber Małaszewicze37,43
    4.Dziurdziak PiotrKaliber Małaszewicze36,76
    5.Kozak KarolKaliber Małaszewicze36,76
    6.Komorowski ŁukaszKaliber Małaszewicze33,33
    7.Jackowski ArturVIS Międzyrzec Podlaski31,01
    8.Przygocki PiotrKaliber Małaszewicze30,24
    9.Krasnodebski KonradKaliber Małaszewicze30,11
    10.Jaszczuk GrzegorzKaliber Małaszewicze29,82
    11.Prokopiuk GrzegorzKaliber Małaszewicze28,69
    12.Smarzewski TomaszKaliber Małaszewicze28,03
    13.Postrzygacz JacekKaliber Małaszewicze26,29
    14.BujnikAndrzejKaliber Małaszewicze25,96
    15.Reducha WojciechKaliber Małaszewicze23,2
    16.Karwowski RobertKaliber Małaszewicze22,44
    17.Matczuk KrzysztofKaliber Małaszewicze20,61
    18.Zieliński MarekKaliber Małaszewicze19,58
    19.Semeniuk SzymonKaliber Małaszewicze18,94
    20.Soszyński ArturKaliber Małaszewicze16,75
    21.Hołownia TomaszKaliber Małaszewicze16,72
    22.Szewczak DanielDragon Siedlce16,48
    23.Pikuła  MichałKaliber Małaszewicze15,27
    24.Jackowski BronisławVIS Międzyrzec Podlaski14,98
    25.Johan DariuszKaliber Małaszewicze12,92
    26.Radzikowski KrzysztofKaliber Małaszewicze12,67
    27.Skolimowksi MariuszKaliber Małaszewicze11,98
    28.Hetmańczuk WojciechKaliber Małaszewicze9,1
    29.Jastrzebski PawełKaliber Małaszewicze7,03
    30.Jasiński KrzysztofKaliber Małaszewicze6,85
    31.Kupisz KamilKaliber Małaszewicze5,53
    32.Dudek MarcinKaliber Małaszewicze4,93
    33.Socko GrzegorzKaliber Małaszewicze2,29
    34.Tomasik ErykKaliber Małaszewicze1,59
    35.Postrzygacz MateuszKaliber Małaszewicze0
    36.Zakrzewski BogdanKaliber Małaszewicze0


    III Rodzinny Piknik Strzelecki

    Zapraszamy na III Rodzinny Piknik Strzelecki organizowany przez Nasz klub na strzelnicy sportowej Kobylany.

    Start godzina 13.00.

    Wstęp wolny!

    Gwarantujemy możliwość sprawdzenia pod okiem instruktorów swoich umiejętności strzeleckich.

    Najmłodszym uczestnikom pikniku zapewniamy dwa dmuchane tory przeszkód, malowanie samochodu, malowanie buziek, strzelanie z łuku oraz gry z wieloma nagrodami!

    Zapraszamy na darmowe badania wzroku Okularium.

    Paintball ATTACK Sokołów Podlaski zapewnia świetną zabawę z paintball’em, mecze SPLATMASTER oraz ściankę wspinaczkową.

    Zapraszamy na wystawę broni kolekcjonerskiej członków naszego klubu oraz magazynuzbrojenia.pl

    Ponadto zobaczymy się przy namiocie Nadleśnictwo Chotyłów, Lasy Państwowe, Delta Optical Polska i Markowe Militaria

    Regiment Artylerii Książęcego Domu Radziwiłłów w Terespolu wystawi broń czarnoprochową oraz armaty.

    Pokazy:
    14.30 – Placówka Straży Granicznej w Terespolu
    15.00 – Animator zabaw dla dzieci
    15.30 – Akademia Samoobrony Tomasz Mazurek
    16.00 – JRG Małaszewicze

    Patron medialny pikniku Podlasiak

    Catering zapewnia Galeria Smaków

    Oprawa dźwiękowa Dj RS

    Dziękujemy
    Gmina Terespol
    Gminne Centrum Kultury w Kobylanach
    CARSED
    TAXUS IT- GIS i przyroda
    OSP Dobryń Duży

    Zapraszamy! 😉

    Wiosenne Zawody Strzeleckie – 25.05.2019

    Zapraszamy Wiosenne Zawody Strzeleckie wpisane do kalendarza LZSS z udziałem obserwatora z ramienia LZSS.
    Imprezę rozgrywamy w 5 konkurencjach: Psp, Pcz, Ksp, Kcz i Strzelba.

    Cennik:
    udział w zawodach z własną bronią i amunicją – 130zł
    udział w zawodach z bronią i amunicja organizatora – 280zł

    Członkowie KS Kaliber posiadają zniżkę na udział w zawodach!

    Catering zapewniony przez organizatora – kawa, herbata, napoje, ciasto 🙂 oraz ognisko z kiełbaskami

    Zapraszamy! 😉

    Loader Loading…
    EAD Logo Taking too long?

    Reload Reload document
    | Open Open in new tab

    Download [161.97 KB]

     Amunicja i broń organizatoraAmunicja i broń własna