Nowe składki i opłaty PZSS

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2022

Lp.WyszczególnienieJednostka opłatyKwota w złotych
1.Egzamin na patent strzelecki  (na podst. Art.10b ust.2, ustawy o broni  i amunicji – dz.u. Nr 52 poz. 525 z 2004 z późn. zm.)jednorazowo400
2.Egzamin poprawkowy na patent strzeleckijednorazowo100
3.Egzamin na patent strzelecki – część teoretyczna dla osób przedłużających ważność licencji po uzyskaniu pełnoletniości (nie później niż do końca stycznia po roku w którym skończyli 18 lat)jednorazowo100
4.Opłata za egzamin rozszerzający patent strzelecki jednorazowo100
5.Opłata za wydanie plastikowej karty patentu strzeleckiegojednorazowo60
6.Wydanie legitymacji prowadzącego strzelaniejednorazowo50
7.Wydanie duplikatu dokumentu, zmiana danych ewidencyjnych, rozszerzenie, itp.jednorazowo50
8.Wydanie licencji zawodniczej dla osób pełnoletnichna 1 rok50
9.Przedłużenie ważności licencji zawodniczejna 1 rok50
10.Wydanie licencji zawodniczej dla osób niepełnoletnich do 18 roku życiado uzyskania pełnoletnościzwolniona z opłat
11.Przedłużenie ważności licencji zawodniczej po ukończeniu 18 lat do 20 roku życia włączniena 1 rok10
12.Egzamin na przedłużenie ważności licencji w przypadku braku startówza pierwszą dyscyplinę400
13.Egzamin na przedłużenie ważności licencji w przypadku braku startówza każdą następną dyscyplinę200
14.Egzamin poprawkowy na przedłużenie ważności licencji za brak startówza 1 dyscyplinę100
15.Licencja trenera PZSSletni cykl olimpijski50
16.Licencja klubowa PZSS wydana po raz pierwszyza pierwszy rok (kalendarzowy)5000
17.Opłata licencji klubowej na rok kalendarzowy (utrzymanie ważności) roczna1000
18.Opłata licencji klubowej na rok kalendarzowy (utrzymanie ważności) dla klubu, który bierze udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym lub posiada zawodników w Kadrze Narodowej strzelectwa sportowegoroczna50
19.Składka członkowska PZSS od klubuza 1 rok500
20.Składka członkowska PZSS od klubu, który bierze udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym lub posiada zawodników w Kadrze Narodowej strzelectwa sportowegoza 1 rok50
21.Składka członkowska PZSS od wojewódzkiego związku za 1 rok1000
22.Startowe w zawodach PZSS za zespół 3 osobowy – karabin, pistolet, rzutkiza 1 konkurencję50
23.Startowe w zawodach PZSS – karabin, pistolet – młodzicy i openza 1 konkurencję50
24.Startowe w zawodach PZSS – karabin, pistolet – juniorzy młodsiza 1 konkurencję60
25.Startowe w zawodach PZSS – karabin, pistolet – juniorzy i seniorzyza 1 konkurencję70
26.Startowe w zawodach PZSS – MIX karabin, MIX pistolet za 1 konkurencję80
27.Startowe w zawodach PZSS – strzelba Double Trap 150 za 1 konkurencję160
28.Startowe w zawodach PZSS – strzelba Trap/Skeet 125 z finałemza 1 konkurencję170
29.Startowe w zawodach PZSS – strzelba Trap/Skeet 100za 1 konkurencję140
30.Startowe Trap MIX za 1 konkurencję170
31.Startowe Skeet MIXza 1 konkurencję170
32.Startowe w zawodach PZSS – strzelba Double Trap 90 za 1 konkurencję100
33.Startowe w zawodach PZSS – strzelba Trap/Skeet 75 za 1 konkurencję80
34.Serie treningowe na zawodach PZSS Double Trapza 1 serię30
35.Serie treningowe na zawodach PZSS Trap/Skeetza 1 serię20
36.Licencja sędziego klasy pierwszej i państwowej letni cykl olimpijski50
37.Opłata licencyjna sędziego klasy trzeciej i drugiejletni cykl olimpijski20
38.Minimalna stawka sędziowska na zawodach PZSS – bruttoza 1 dzień zawodów150
39.Stawka delegata technicznego na zawodach PZSS – bruttoza 1 dzień zawodów180
40.Opłata za złożenie protestu na zawodach PZSSjednorazowo100
41.Opłata za złożenie odwołania w sprawie protestu na zawodach PZSSjednorazowo200

Wykaz zawodów objętych współzawodnictwem dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym:

  1. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
  2. Mistrzostwa Polski Juniorów,
  3. Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostwa Polski juniorów młodszych)
  4. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

Tabela opłat i składek przyjęta uchwałą zarządu 01-12- 2021 r. i obowiązuje od 01 stycznia 2022 r.

Źródło:https://www.pzss.org.pl/skladki-oplaty